Opiekun dzienny, szkolenie kwalifikacyjne 160 godzin (MPiPS)

Opiekun dzienny, szkolenie kwalifikacyjne 160 godzin (MPiPS)

Przeznaczone dla osób, które nie posiadają żadnych kwalifikacji oraz nie pracowały z dziećmi do lat 3 przez okres co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako dzienny opiekun.

Po ukończeniu szkolenia można podjąć prace jako:

  • opiekun dzienny

  • opiekun w środowisku domowym

Dzienny opiekun jest formą opieki dla małej liczby dzieci. Daje możliwość zorganizowania instytucjonalnej opieki w niewielkich gminach wiejskich, gdzie nie ma potrzeby otwierania żłobka bądź klubu dziecięcego, ze względu na niewielką liczbę dzieci w wieku złobkowym w tych gminach.

Zamówienie

od

900.00

PLN

od

1190.00

PLN

Zamów

Copyright © 2024 akademiapedagogiki.pl

error: Treść chroniona