40 godzinne szkolenie uzupełniające dla dziennego opiekuna

40 godzinne szkolenie uzupełniające dla dziennego opiekuna

Szkolenie przeznaczone  jest dla osób które:

  • posiadają średnie wykształcenie,
  • co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi:
  • lub kwalifikacje: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego, ale nie pracowały z dziećmi bezpośrednio przed zatrudnieniem.

Dzienny opiekun sprawuje opiekę nad maksymalnie pięciorgiem dzieci.

Szkolenie uzupełniające dla Opiekunów dziennych to 40 godzin szkolenia teoretycznego. Celem jest zdobycie i uzupełnienie wiadomości dotyczących zawodu opiekuna dziennego i zdobycie kwalifikacji do pracy z dziećmi w wieku do lat 3.

Zamówienie

od

389.00

PLN

od

589.00

PLN

Zamów

Copyright © 2024 akademiapedagogiki.pl

error: Treść chroniona